Schoterbos

Groeien in verbinding

Welkom bij het Schoterbos

Schoterbos is een school voor speciaal (basis) onderwijs. Het is een school voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet genoeg ondersteund worden en voor wie een specifiek pedagogisch klimaat en/of een specifieke aanpak nodig is. De leerlingen op onze school hebben één ding gemeen: het zijn kinderen met specifieke hulpvragen op één of meerdere gebieden, op het gebied van leren, gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van:

  • Een veilig sociaal klimaat in de klassen
  • Zelfredzaamheid en het leren reguleren van emoties
  • Het lesaanbod en dit op een passende wijze aanbieden

Onze leerlingen komen niet uitsluitend uit het reguliere basisonderwijs, maar ook vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs of rechtstreeks van peuterspeelzalen of andere (onderwijs)instellingen. Onze school heeft daarmee een regiofunctie. Leerlingen komen uit Zuid- en Midden- Kennemerland, de omgeving van Hoofddorp en de noordelijke Bollenstreek.

Locaties en schoolgrootte

Het Schoterbos heeft twee locaties: locatie Gunning en locatie Trapeze.
Gezamenlijk tellen de locaties ongeveer 230 tot 250 leerlingen.

Locatie Trapeze
Locatie Trapeze is gehuisvest in het hoofdgebouw aan de Dinkelstraat en in de dependance aan het Flevoplein in Haarlem Noord. Tussen het hoofdgebouw en de dependance is een groot schoolplein met een voetbal- en basketbalplein, een groot klimtoestel en daarnaast nog meerdere grote en kleinere speeltoestellen. De school ligt aan de rand van het Schoterbos.

Locatie Gunning
Locatie Gunning ligt aan de rand van de Planetenwijk in Haarlem Noord en is met openbaar vervoer (bus 3, 73 en 385 halte Minahassastraat), de fiets en auto goed bereikbaar. Op loopafstand liggen de bibliotheek, het zwembad de Planeet en het Schoterbos.

Meer over ons onderwijs Neem contact op

Parro

Wij gebruiken Parro als laagdrempelig en snel communicatiemiddel met de ouders. Via Parro kunnen ouders informatie vinden over de agenda, ontvangt u updates vanuit de klas, kunt u uw kind absent melden en kunt u persoonlijke gesprekken aangaan met de leerkracht. 
Om Parro te kunnen gebruiken, ontvangt u na aanmelding een link van de school. 

Agenda

In onze agenda houden wij u op de hoogte van de studie(mid)dagen en vakanties.

Overige belangrijke data vindt u op Parro.