Contact en kennismaken

Voor meer informatie en het plannen van een kennismakingsgesprek, kunt u onderstaand formulier invullen. 

U bent van harte welkom.

Aanmelden

Wanneer uw zoon of dochter het advies heeft gekregen dat hij/zij meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs kan bieden, kan plaatsing in een van de klassen van IKC Schoterbos een optie zijn.
De school van herkomst zal in dat geval met u samen en in samenspraak met de zorgco√∂rdinator of een van de internbegeleiders/orthopedagogen van IKC Schoterbos een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen bij het SWV. 

Wanneer u na een rondleiding besluit om uw kind aan te melden bij IKC Schoterbos, ontvangen wij met uw toestemming de informatie van de school van herkomst en plannen we een observatie in. Een van onze intern begeleiders of orthopedagogen komt uw kind observeren. Dit geeft ons meer informatie over de ondersteuningsbehoefte, zodat we kunnen bepalen wat de beste plek is voor uw kind. 
De aanmelding zal besproken worden binnen het zorgteam van IKC Schoterbos, waarna we besluiten of we uw kind al dan niet kunnen inschrijven. 

Wanneer wij twijfelen over of wij de juiste plek zijn, bespreken we dat uiteraard eerst met u. Daarna bespreken we de aanmelding ook binnen het aanmeldteam van IKC Zuid Kennemerland, waarbinnen wij samenwerken met IKC Focus en IKC Schalkwijk. Indien we niet tot inschrijving over kunnen gaan, zoeken wij uiteraard samen met u naar de plek die wel geschikt is, waarbij het samenwerkingsverband veelal ondersteunt.