Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met Hero voor de buitenschoolse opvang (BSO). Zij verzorgen een BSO+ groep van maandag t/m donderdag voor leerlingen van beide locaties. 

Wij zijn die samenwerking aangegaan, omdat we het belangrijk vinden dat er voor onze kinderen naschoolse opvang is, waarbij ze met kinderen van de school in een groep zitten. 
Daarnaast hebben het team van Hero en het team van Schoterbos korte lijnen; er is bij de overdracht makkelijk informatie uit te wisselen die relevant is voor dat moment. We kunnen op die manier ook ons pedagogisch handelen goed op elkaar afstemmen. 

Klik hier voor meer informatie. 

Hero

Hero kindercentra biedt naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in Haarlem en Spaarndam. Hero is een stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel. Het bieden van kinderopvang met goede pedagogische kwaliteit staat voorop en ieder kind staat daarbij centraal.

Het is onze missie om elke dag samen met de kinderen het avontuur aan te gaan op weg naar de beste versie van zichzelf.

Onze kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor ons en geven richting aan ons beleid en manier van werken.

Op de locatie van SBO de Trapeze is BSO+ Dinkelstraat gevestigd. Deze BSO+ is alleen voor kinderen van het Schoterbos.

Waarom een BSO+ ?

  • Opvang voor kinderen met leerachterstand en gedragsproblematie
  • Een individueel zorgplan voor ieder kin
  • Extra aandacht voor rust en structuur
  • Per dag maximaal 12 kinderen
  • Veel overleg met ouders en nauwe samenwerking met school
  • Twee gespecialiseerde pedagogisch medewerkers per dag voor het aanbieden van een gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
  • Nauwe samenwerking met jeugdhulpverlening wanneer nodig

Voor aanmelding kunt u onderstaande link gebruiken:

https://www.herokindercentra.n...