Ons onderwijs

Bij ons komen kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen het regulier onderwijs mogelijk is. Zij hebben bijvoorbeeld meer tijd en uitleg nodig om zich de leerstof eigen te maken of hebben ondersteuning nodig op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Die ondersteuningsbehoefte varieert van eenvoudiger ondersteuning m.b.t. executieve functies of sociale vaardigheden tot bredere psychische problemen door bijvoorbeeld trauma, autisme of adhd.

Missie
Het is onze missie om kinderen te laten opgroeien en ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving. 
Onze zeven kernwaarden daarbij zijn:

 • Vertrouwen - Ieder kind wil leren. 
 • Veerkracht - Ieder kind kan (leren) vallen, opstaan en doorgaan
 • Regie - Kinderen leren hoe zij zelf regie kunnen nemen
 • Plezier - Met plezier gaat leren een stuk makkelijker
 • Inclusief - Ieder kind hoort erbij
 • Toegewijd - Iedereen binnen de school is gericht op het beste voor het kind
 • Vakmanschap - Wij staan voor hoog kwalitatief onderwijs en zorg en werken dan ook cyclisch aan onze eigen ontwikkeling als professional

Visie
Wij zijn een plek waar je als kind graag komt om te leren en ontwikkelen. Ons aanbod en onze didactiek zijn hier volledig op gericht. Ook zijn we bezig om onze manier van toetsen hierop aan te passen. 
Als lid van een groep leer je dat iedereen erbij hoort en hoe je je verhoudt tot anderen. Je leert jezelf kennen en leert hoe je bijdraagt aan een veilige en fijne sfeer op school. 
Als talentvol jong mens leer je in een betekenisvolle context de wereld om je heen kennen. Je leert hoe je je tot die wereld verhoudt en waar je kracht, talent én leeruitdagingen liggen.
Met onderwijs en zorg op maat leert een kind zichzelf redden in de wereld en bereid hij/zij zich voor op de passende vervolgstap in zijn/haar ontwikkeling na de basisschool.

Hoe doen wij dat?

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning binnen ons IKC. 

 • SBO - groepen
  De sbo-groepen hebben een groepsgrootte van 15 tot maximaal 18 leerlingen. In de onderbouw en middenbouw is een aantal dagdelen per week ondersteuning door een ondersteuner. 
 • SO - groepen
  De SO - groepen hebben een groepsgrootte van 10 tot maximaal 14 leerlingen. Het grootste deel van de week is er ondersteuning in de groep aanwezig. 
 • Onderwijszorggroep kleuters
  Kleuters die extra ondersteuning nodig hebben voor het beheersen van de schoolse vaardigheden, worden binnen de kleutergroepen begeleid door een jeugdhulpcoach van Levvel. Dit gebeurt binnen de kleutergroepen, waar zij ook deelnemen aan het onderwijsprogramma. 
 • Gentiaan
  Kinderen die niet kunnen deelnemen aan het onderwijsproces binnen een groep, kunnen terecht op de Gentiaan. Klik hier voor meer informatie. 
 • Overige ondersteunende activiteiten: 
  • Remedial Teaching
  • Leerlinggesprekken
  • Training sociale vaardigheden
  • Faalangsttraining
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Creatieve coaching
  • Begeleid spel tijdens de pauze 
  • Lessen techniek, crea en bewegen
  • Huiskamer met pedagogisch begeleiders van Levvel

Tot slot gebeurt het soms dat kinderen buiten school een behandeling volgen. Als het in het belang is van het kind, kan dit ook op school plaatsvinden. 

Met wie doen wij dat?

Wij werken samen met Levvel voor jeugdhulp op school. Samen ontwikkelen wij een geïntegreerd aanbod van zorg binnen het onderwijs. Begeleiding bestaat vooral uit hulp op het gebied van sociale vaardigheden. Dat gebeurt in de klas, maar ook individueel of in kleine groepjes tijdens uiteenlopende activiteiten. 

Klik hier voor meer informatie over Levvel als organisatie. Zij bieden naast de jeugdhulp op school nog een breed scala aan gespecialiseerde jeugdhulp. 

Daarnaast werken wij samen met Hero als het gaat om buitenschoolse opvang. Hero verzorgt de BSO+ voor kinderen van de beide locaties. Klik hier voor meer informatie over Hero. 

Wij zijn een gezonde school

Goed werken, leren en concentreren gaat samen met gezonde voeding. 
Wij zijn daarom een gezonde school en besteden dagelijks aandacht aan gezonde voeding. Dit doen wij door:

 • Ontbijtbar
 • Schoolfruit
 • Schoolmelk

Hoe volgen wij uw kind?

In ontwikkeling